एभरेष्ट फाउन्डेसन नेपालको सहअध्यक्षमा राष्ट्रिय अपाङ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष निकलण्ठ पौडेल निर्वाचित

एभरेष्ट फाउन्डेसन नेपालको सहअध्यक्षमा राष्ट्रिय अपाङ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष निकलण्ठ पौडेल निर्वाचित

एभरेष्ट फाउन्डेसन  नेपालको सहअध्यक्षमा यस राष्ट्रिय अपाङ अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष निकलण्ठ पौडेल  निर्वाचित हुनुभएको छ।